Zakoni o privatnosti

Politika privatnosti

Pozivitno.info u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Pozivitno.info se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene Pozivitno.info te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Pozivitno.info može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene Pozivitno.info, ili podatke unesene u postupku registracije. Pozivitno.info obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Pozivitno.info se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Pozivitno.info može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Portal Pozivitno.info nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Komentari na portalu i forumu

Pozivitno.info se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu i forumu. Poruke i komentari na portalu i forumu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika, redakcije ili administracije portala i foruma. Kao korisnik portala i foruma zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje se napisali i odričete svu odgovornost Pozivitno.info portala. Kao korisnik portala i foruma, dužni ste da poštujete privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom portala i foruma.

Izmjene i stupanje na snagu

Portal Pozivitno.info zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni Pozivitno.info.